Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 19- 4-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ. μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.

  1. Οργάνωση της άρδευσης του Δήμου Πέλλας.
  2. Έγκριση των ισολογισμών οικονομικού έτους 2010 των υπό συνένωση πρώην Δήμων ( Γιαννιτσών – Κρύας Βρύσης – Μ. Αλεξάνδρου – Κύρρου και Πέλλας ) πριν από τον έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές, προκειμένου να συνταχθεί ο ισολογισμός και η απογραφή έναρξης 1-1-2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας.
  3. Προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτού ΟΑΕΔ στην Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας.
  4. Προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δημοτική Ενότητα Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
  5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στην επιτροπή Οριστικών Διανομών για την διετία 2011-2012.
  6. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
  • Εισηγητής του 1ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου κ. Καστερίδης Ευστάθιος
  • Εισηγητής του 2ου 4ου, 5ου , 6ου και 7ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
  • Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασσαλής Χρήστος

Διαβάστηκε 3976 φορές