Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση επιδόματος παραμεθόριων περιοχών

Ψήφιαμα Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας στην συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012, αφού έλαβε υπόψη την συζήτηση μεταξύ των μελών του και τις απόψεις που εξέφρασαν σχετικά με τον καθορισμό περιοχών για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών.

Αναγνωρίζοντας ότι:

Στις 7 Ιουνίου 2012 ο υπηρεσιακός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιο του, ζήτησε εντός τριάντα (30) ημερών οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, να προτείνουν περιοχές με σειρά προτεραιότητας ως προς την αναγκαιότητα για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων- Παραμεθόριων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τρία μόνο κριτήρια.
•    Επειδή τα τρία κριτήρια που τίθενται στην εν λόγω εγκύκλιο σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται αντικειμενικά και δεν έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς.
•    Επειδή με τον διαφαινόμενο αποχαρακτηρισμό του δήμου μας ως παραμεθόριου και προβληματικού τύπου Α’ και την επικείμενη κατάργηση όλων, πλέον, των ειδικών ευεργετημάτων για προσέλκυση υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές, αίρονται τα κίνητρα παραμονής τους στην περιοχή.
•    Επειδή η μη χορήγηση του επιδόματος συρρικνώνει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των υπαλλήλων του Δήμου μας.
•    Επειδή από το 2007 ο Δήμος Πέλλας είναι χαρακτηρισμένος παραμεθόριος και προβληματικός τύπου Α’ στο σύνολό του, προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα παραμονής και προσέλκυσης υπαλλήλων, υπηρεσιών και επενδύσεων σε αυτόν.
•    Επειδή ο Νομός Πέλλας, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παραμένει στις χαμηλότερες βαθμίδες φορολογητέου εισοδήματος και να είναι ένας από τους φτωχότερους νομούς της χώρας.
•    Επειδή το ποσοστό ανεργίας του Ν. Πέλλας εξακολουθεί να καταλαμβάνει τις υψηλότερες θέσεις στη χώρα.
•    Επειδή δεν υπήρξε καμία βελτίωση στις υποδομές του Ν. Πέλλας.
•    Επειδή συνεχίζεται ραγδαία η αποβιομηχανοποίηση ολόκληρου του Ν. Πέλλας.
•    Επειδή την τελευταία διετία, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση έχει ενταθεί  οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη αποδυνάμωση, οικονομικό μαρασμό και ερήμωση του νομού μας με απρόβλεπτες συνέπειες.
•    Επειδή η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλήψεων οδηγεί σε μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού του δήμου μας με συνέπειες στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες μας.   

Αποφάσισε ομόφωνα:

1.    Εκφράζουμε την ισχυρή βούληση μας για διατήρηση του χαρακτηρισμού του δήμου μας ως παραμεθόριου και προβληματικού τύπου Α’ και τη χορήγηση του επιδόματος στους υπηρετούντες σε αυτόν, για όλους τους παραπάνω λόγους.
2.    Ζητούμε, την ανάκληση ή την τροποποίηση της εγκυκλίου, ώστε να συμπεριληφθούν ουσιαστικά και αντικειμενικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως παραμεθόριας και προβληματικής τύπου Α’, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
3.    Την αποστολή του ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους βουλευτές του Νομού Πέλλας, στον αν. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
    
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 4293 φορές