Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την επικείμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών

Στα πλαίσια της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης και της εξοικονόμησης πόρων και στελεχιακού δυναμικού, το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδιάζει την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ, μεταξύ των οποίων και της Δ.Ο.Υ Γιαννιτσών. Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης μόνο αρνητικά μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας:
•    Επειδή καταστρατηγείται το αντικειμενικότερο και ασφαλέστερο κριτήριο του πληθυσμιακού δυναμικού. Ο Δήμος Πέλλας είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Π.Ε Πέλλας και από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας (συγκεκριμένα 46ος).
•    Επειδή το σχέδιο απόφασης δεν έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς και κατά συνέπεια αγνοεί τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής.
•    Επειδή υπάρχουν 4.500 επιχειρήσεις ενεργές στη Δ.Ο.Υ Γιαννιτσών οι οποίες βρίσκονται ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και η κατάργηση της Δ.Ο.Υ θα αποτελέσει ένα επιπλέον αντικίνητρο για την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής μας.
•    Επειδή τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος, όσο και ο απλός πολίτης θα αναγκάζεται να διανύει μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να εξυπηρετηθεί, σε ένα δύσκολο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα το χειμώνα.
•    Επειδή οι μετακινήσεις αυτές θα επιβαρύνουν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τον απλό πολίτη οικονομικά αλλά και χρονικά με την κατασπατάληση του χρόνου για τη διεκπεραίωση απλών υποθέσεων και την κατακόρυφη αύξηση  του λειτουργικού τους κόστους.
•    Επειδή οι ανωτέρω συνθήκες θα συμβάλουν στην αποψίλωση της τοπικής αγοράς με πιθανό κλείσιμο μεγάλης μερίδας καταστημάτων και επαγγελματιών.
•    Επειδή η Π.Ε Πέλλας, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις φορολογητέου εισοδήματος και είναι από τις φτωχότερους περιοχές της χώρας.
•    Επειδή το ποσοστό ανεργίας της Π.Ε Πέλλας εξακολουθεί να καταλαμβάνει τις υψηλότερες θέσεις στη χώρα.
•    Επειδή δεν υπήρξε καμία βελτίωση στις υποδομές της Π.Ε Πέλλας.
•    Επειδή συνεχίζεται ραγδαία η αποβιομηχανοποίηση ολόκληρης της Π.Ε Πέλλας.
•    Επειδή την τελευταία διετία, η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση έχει ενταθεί  οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη αποδυνάμωση, οικονομικό μαρασμό και ερήμωση της Π.Ε  Πέλλας με απρόβλεπτες συνέπειες.
•    Επειδή η μεταφορά των οργανικών θέσεων της καταργούμενης Δ.Ο.Υ Γιαννιτσών στη Δ.Ο.Υ Έδεσσας θα έχει σαν συνέπεια την επιβάρυνση των  εργαζομένων με επιπλέον έξοδα μετακίνησης, σε μια περίοδο που οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί.
•    Επειδή  οι Οικονομολόγοι-Φοροτεχνικοί του Δήμου Πέλλας θα επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος από τις συχνές, ίσως και καθημερινές  μετακινήσεις τους στη Δ.Ο.Υ Έδεσσας όπου πρόκειται να μεταφερθούν οι κατά τόπο και καθ΄ύλην αρμοδιότητες της υπό κατάργηση Δ.Ο.Υ  Γιαννιτσών.

                        Αποφασίζουμε ομόφωνα

1.    Εκφράζουμε την ισχυρή βούληση μας για συνέχιση της λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στο Δήμο Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, για όλους τους παραπάνω λόγους.
2.    Ζητούμε, την εξαίρεση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας  (Δ.Ο.Υ) Γιαννιτσών από την επικείμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ ώστε να ληφθούν  υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας που επιβάλλουν την ύπαρξη της μιας ισχυρής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, αρωγού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου μας.
3.    Ο Δήμος Πέλλας κατανοεί απόλυτα την ανάγκη ύπαρξης «νοικοκυρεμένης» δημοσιονομικής πολιτικής και φορολογικής διοίκησης και προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο στέγασης των υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ Γιαννιτσών, σε χώρο άνευ μισθώματος, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας της.
4.    Την αποστολή του ψηφίσματος στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών και στους τοπικούς Βουλευτές, με τη βεβαιότητα ότι έστω και πληθυσμιακά, δικαιούμαστε τη λειτουργία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στο Δήμο Πέλλας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας
                Χρήστος Πασσαλής

Διαβάστηκε 4959 φορές