ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   04 /01/2013

Aριθμ.πρωτ. 559

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι,

υποβλήθηκε  με αρ. πρ. 7165/10-12-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ/Μ τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε. του έργου:Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Μελισσίου της Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας Π.Ε. Πέλλας» και καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 27-12-2012 μέχρι και 27-1-2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν΄ απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βασ. Ολγας 198, Θεσσαλονίκη τηλ: 2313319787 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας τηλ: 2381351359.

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ».


Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4359 φορές