Πρόσληψη υδρονομέων για το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        

Γιαννιτσά  2/5/2013
Αριθμ. Πρωτ:  26279


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1.    Την αριθμ. 44/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας  «περί οργάνωσης της  άρδευσης του Δήμου Πέλλας»
2.    Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 28-3/15-4-1957 «περί της Αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων»
3.    Τις διατάξεις του Ν.4024/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

    Ο Δήμος Πέλλας  θα προσλάβει  είκοσι τρείς υδρονομείς  ( 23)  υδρονομείς για την συντήρηση και τη λειτουργία των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας , για το έτος 2013 ,συγκεκιρμένα:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1) Τοπική Κοινότητα Αμπελιών – δύο (2) υδρονομείς
Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – ένας (1) υδρονομέας.
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1) Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων – δύο (2) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου – τρεις (3) υδρονομείς
3) Τοπική Κοινότητα Καρυώτισσας – ένας (1) υδρονομέας.
4) Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου – ένας (1) υδρονομέας.
5) Τοπική Κοινότητα Δροσερού – ένας (1) υδρονομέας
6) Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου – Γυψοχωρίου – δύο (2) υδρονομείς.
Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
1) Τοπική Κοινότητα Αραβησσού – τρεις (3) υδρονομείς
2) Τοπική Κοινότητα Αξού – ένας (1) υδρονομέας.
3) Τοπική Κοινότητα Λάκκας – ένας (1) υδρονομέας
4) Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου – ένας (1) υδρονομέας
5) Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου – ένας (1) υδρονομέας.
Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
1) Δημοτική Κοινότητα Πέλλας και Τοπική Κοινότητα Ραχώνας – ένας (1) υδρονομέας
2) Τοπική Κοινότητα Αγροσυκιάς – ένας (1) υδρονομέας
3) Τοπική Κοινότητα Δυτικού – ένας (1) υδρονομέας.
    Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου ορίζεται , από 1 Μαίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων αντίστοιχα.

    Η αμοιβή κάθε υδρονομέα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και  η οποία θα καταβάλλεται από το Δημοτικό Ταμείο.  
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Πρόεδρο των παραπάνω Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας           από   2/5/2013 μέχρι και 10/5/2013, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο του ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου.
4.    Δημοτική Ενημερώτητα
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο σύστημα Διαύγεια και στα αντίστοιχα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.


      Ο Δήμαρχος

  Στάμκος Γρηγόριος

Διαβάστηκε 5092 φορές