Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 27/09/2013

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα  πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα –αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου - στις  27 του μήνα  Σεπτεμβρίου έτους 2013  ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87)


1.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Καφετέρια Αναψυκτήριο  > με την επωνυμία Etiquette - Απ. Λουκά 1 στα Γιαννιτσά  (αριθ. απόφ. 25/2013).

2.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ > στα Γιαννιτσά (αριθ. απόφ. 26/2013).

3.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΟΡΘΙΩΝ και ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  > τ.κ. Παλαιφύτου (αριθ. απόφ. 27/2013).

4.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ > τ.κ. Παλαιφύτου (αριθ. απόφ. 28/2013).

5.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <ΠΙΚΟΛΟ > στα Γιαννιτσά (αριθ. απόφ. 29/2013).

6.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο) τ.κ. Παλαιφύτου (αριθ. απόφ. 20/2013).

7.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <Καφετέρια – Αναψυκτήριο> της Μαυροπούλου Ειρήνης  στα Γιαννιτσά (αριθ. απόφ. 43/2013).

8.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> DESTIJL – Π. Μελά 15 στα Γιαννιτσά .

9.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <Καφετέρια> DEPO – Π. Μελά 18 στα Γιαννιτσά.

10.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <κέντρο διασκέδασης-ΑΡΕΝΑ(χειμερινό)>της Ταυφυριανού Ελένης .

11.    Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Γιαννιτσών Ο.Τ. 218α  και 218β   (Αριθ. απόφ. 83/2013 Συμβουλίου Δ. Κ. Γιαννιτσών ).


                                                                                        Ο Πρόεδρος


                                                                                 Κων/νος  Δεληγιαννίδης

Διαβάστηκε 3246 φορές