Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ

Ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), οι οποίοι αφορούν τους ωφελούμενους του προγράμματος στο δήμο Πέλλας, αλλά και τους απορριφθέντες.

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων βρίσκονται ήδη στο Γραφείο Πρόνοιας του δήμου Πέλλας και είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν τις ενστάσεις τους, ενώ είναι ανηρτημένες και στο site (www.dimospellas.gr).

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο Γραφείο Πρόνοιας στα Γιαννιτσά. Οι ενδιαφερόμενοι, που η αίτησή τους απορρίφθηκε, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της ένστασής τους, της οποίας το έντυπο μπορούν να εξασφαλίσουν και μέσω του site του δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr) ανοίγοντας και εκτυπώνοντας το σχετικό αρχείο, όπως επίσης μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες από το αντίστοιχο αρχείο που είναι αναρτημένο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γρ. Πρόνοιας Δ. Πέλλας
Χατζηδημητρίου 1, Γιαννιτσά (δημαρχείο, ισόγειο) - Tηλ.: 2382350849

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστηκε 4014 φορές