Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-2-2016

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 26-2-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ου Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Ανακοίνωση Δημιουργίας κέντρου καταγραφής προσφύγων στο στρατόπεδο Φιλιππάκου στα Γιαννιτσά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 2079 φορές