Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2016

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 21-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης , μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.
2.    Έγκριση της αριθμ. 131/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση του πρ/σμού της για το 2017.
3.    Έγκριση της αριθμ. 132/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση του ετησίου προγράμματος δράσης της για το 2017.
4.    Έγκριση της αριθμ. 133/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης της (ΟΠΔ) για το 2017.
5.    Έγκριση της αριθμ. 83/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον πρ/σμό εσόδων – εξόδων του για το 2017.
6.    Έγκριση της αριθμ. 84/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ’ημου Πέλλας που αφορά τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2017.
7.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο «Ανάπλαση εισόδου Κρύας Βρύσης»    , πρ/σμού: 120.000,00 €.
8.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο « Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Κρύας Βρύσης», πρ/σμού: 50.000,00 €.   
9.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο « Ανάπλαση Οικολογικού Πάρκου Δ.Κ. Κρύας Βρύσης », πρ/σμού: 30.000,00 €.
10.    Έγκριση η μη του 2ου ΑΠΕ του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, της πράξης με τίτλο « Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγ. Αλεξάνδρου Δ. Πέλλας.
11.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 17/2014.
12.    Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης , πρ/σμού: 499,999,99 € Α.Μ. 18/2014.
13.    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ. Πέλλας , πρ/σμού: 100.000,00 € Α.Μ. 21/2015.
14.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Μελισσίου Δ. Πέλλας , πρ/σμού: 100.000,00 € Α.Μ. 21/2015.
15.    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποπεράτωση Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης Δήμου Πέλλας.
16.    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αντικατάστασης ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών , πρ/σμού: 255.000,00 €.
17.    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄ Πενταπλάτανος΄΄ του Δήμου Πέλλας.
18.    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄ Πενταπλάτανος ΄΄ του Δήμου Πέλλας.
19.    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας, Α.Μ. 17/2012.
20.    Έγκριση εισόδου -  εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « χώρος υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».
21.    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Βιοτεχνία Γεωργικών  Μηχανημάτων».
22.    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Συνεργείο Φανοποιείο- Βαφείο Αυτ/των».
23.     Λύση σύμβασης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιπαρού.
24.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πέλλας.
25.    Προσκύρωση δημοτικής έκτασης .
26.    Αίτημα για τμήμα ένταξης στο  Γυμνάσιο Νέου Μυλοτόπου.
27.    Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Έδεσσας για την χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
28.    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Καρυώτισσας, β) Τ.Κ. Π.Μυλοτόπου
29.    Κοπή δένδρων.
30.    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
31.    Αίτημα αλλαγής λαϊκών αγορών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
32.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου ,27ου,28ου και 32ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου,3ου και 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 5ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 22ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 23ου,24ου και 25ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος
Εισηγητής του 30ου και 31ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εισηγητής του  29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 1900 φορές