Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-05-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 23-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εκλογή υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2017.
2)    Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας για το 2017.
3)    Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Πέλλας.
4)    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
5)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση τμήματος της οδού Τ.Κ. Πενταπλατάνου – ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 100.000,00 €.
6)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ. Πέλλας.
7)    Έγκριση ή μη της  3ης παράτασης της προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί, της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας και κωδικό MIS 5003540.
8)    Έγκριση ή μη της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας βρύσης – Ακρολίμνης , Α.Μ. 18/2014.  
9)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής τμήμα 44, πρ/σμού: 50.000,00 €.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου , Δήμου Πέλλας.
11)    Αποδοχή της ένταξης της πράξης « Ενεργειακή αποδοτικότητα στη διασυνοριακή περιοχή σαν ενδεικτικός παράγοντας περιβαλλοντικής πολιτικής» ( Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy)» με ακρωνύμιο « ENPOL-EE» στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας « Ελλάδα- π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020».   
12)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
13)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων α) Δ.Κ. Γιαννιτσών.
14)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
15)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων.
16)    Διαγραφή οφειλών
17)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
19)    Έγκριση προμήθειας θερινών στολών ειδικών εργασιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
20)    Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του αντιδημάρχου κ. Κερασόπουλου Παναγιώτη και της ειδικής συνεργάτιδας κα Πασχαλίνας Μίντου .
21)    Έγκριση μετάβασης του προέδρου του Δ.Σ στην Αθήνα.
22)    Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Γυριχίδη Ιωάννη στην Αυστρία.
23)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
24)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών  λαϊκών αγορών.
25)    Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
26)    Ακύρωση της αριθμ. 121/2017 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας
27)    Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον μήνα Ιούνιο 2017.
28)    Λειτουργία παραρτήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018.
29)    Κοπή δένδρων
30)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,4ου,12ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 3ου θέματος η Συμπαραστάτης του Δημότη κα Καρατσόρη Ζωή.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 13ο μέχρι και το 23ο  θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 24ου,25ου,26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εισηγητής του 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραίδης Πέτρος
Εισηγητής του 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1524 φορές