Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-08-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 22-8-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 46/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του οικ. έτους 2015.
2)    Έγκριση της αριθμ. 51/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον ισολογισμό του οικ. έτους 2015.
3)    Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
4)    Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5)    Παραίτηση – αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
6)    Παραίτηση – αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
7)    Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Μέτρο 19 « Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER» - Ορισμός εκπροσώπων.
8)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού, πρ/σμού: 60.000,00 €.
9)    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας.
10)    Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης για την προσωρινή στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.
11)    Έγκριση διοργάνωσης Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών , τέλεσης επιμνημόσυνης δέησης στον Ομαδικό Τάφο Γιαννιτσών στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ΄΄ Δρόμου θυσίας 2017΄΄ στα Γιαννιτσά.
12)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας
13)    Διαγραφή οφειλών.
14)    Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων
15)    Συναίνεση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 με την εταιρεία Ζ. Μπαλάσης και Ι. Φυντανής Ο.Ε
16)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
17)    Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας μηνός Σεπτεμβρίου  2017.
18)    Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού με τον ΟΠΑΣΚ Φλαμουριάς για την μεταποίηση δωρεάν διανεμομένων αποσυρόμενων νωπών –ροδάκινων – νεκταρινιών , σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΕ) 1165/2017.
19)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Χατζηαντωνίου Αθανασίου του Νικολάου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Πέλλας.
20)    Κλήρωση των χώρων της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3769/2009
21)    Κλήρωση των χώρων Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3769/2009.
22)    Άδεια ανέγερσης προσωρινών λυόμενων κατασκευών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1577/1985.
23)    Χορήγηση αδειών συμμετοχής εκθετών στην εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών και Κρύας Βρύσης.
24)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 7ου 11ου, 16ου,17ου ,18ου και 24ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου,2ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος.
Εισηγητής του 3ου και 10ου θέματος η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος.
Εισηγητής του 5ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΑΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 8ου και 9ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 12ου,13ου,14ου και 15ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1450 φορές