Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2017

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 21-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και της « ΕΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» για την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση έργων
2)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών για το 2018.
3)    Έγκριση της αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την κατάρτιση του πρ/σμού της για το 2018.
4)    Έγκριση της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος δράσης της για το 2018.
5)    Έγκριση της αριθμ. 105/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της για το 2018.
6)    Έγκριση της αριθμ. 107/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά την κατάρτιση του πρ/σμού του για το 2018.
7)    Έγκριση της αριθμ. 108/2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το 2018.
8)    Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
9)    Παραίτηση – αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ.
10)     Έγκριση ή μη παράτασης της  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 615.000 € , Α.Μ. 21/2014.  
11)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού , Α.Μ. 17/2014
12)    Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Κρασπέδωση στην Τ.Κ. Αραβησσού, Α.Μ. 35/2015
13)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας.
14)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας.
15)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ειδικές κατασκευές εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης της Βιβλιοθήκης – Πινακοθήκης Πέλλας, πρ/σμού 9.478,13 €.
16)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών Α.Μ. 12/2014.
17)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση οδού Λεφάκη , εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δ.Ε Πέλλας, Α.Μ. 3/2012.
18)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 29/2015.
19)    Έγκριση ή μη αιτήματος της forhnet AE για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπογείου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως , στην συμβολή της με την οδό Ασμανίδη και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
20)    Μετονομασία του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών.
21)    Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πέλλας και την ΕΑSTWESTGREECE M.E.Π.Ε για την συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.    
22)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017.
23)    Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
24)    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων: α) Δ.Κ.Γιαννιτσών, β) Τ.Κ. Καρυώτισσας, γ) Τ.Κ. Αραβησσού.
25)    Εκμίσθωση αγροτεμαχίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
26)    Λύση σύμβασης εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων.
27)    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
28)    Κοπή ξερών δένδρων
29)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
30)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,8ου,21ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 3ου,4ου και 5ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 6ου,7ου και 9ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 19ο  θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραίδης Πέτρος
Εισηγητής του 22ου,23ου,24ου,25ου,26ου και 27ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εισηγητής του 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κερασόπουλος Παναγιώτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1186 φορές