Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-08-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 21-8-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
2)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας με κωδικό MIS 5003540.
3)    Έγκριση της αριθμ. 31/2018 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας και επιλογή του τρόπου δημοπράτησής του.
4)    Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας».
5)    Δέσμευση του Δ.Σ για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το έργο με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας.
6)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 65.705,29 Α.Μ. 22/2017.
7)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 615.000 € Α.Μ. 21/2014  
8)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, Α.Μ. 2/2016.
9)    Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ , πρ/σμού: 106.000 € Α.Μ. 8/2018.  
10)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
11)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
12)    Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.
13)    Καθορισμός και χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε τοπικές  παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας  για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.
14)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
15)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
16)    Κοπή δένδρων
17)     Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 10ου και 17ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 9ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 11ου και 12ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία
Εισηγητής του 13ου,14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 743 φορές