Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016

Ο Δήμος Πέλλας προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων έτους 2019 της παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Κατηγορίες μελετών
1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες   
2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες    
3) Οικονομικές Μελέτες    
4) Κοινωνικές Μελέτες    
5) Μελέτες Οργάνωσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας    
6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
7)  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες     
8) Στατικές Μελέτες    
9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές    
10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές    
12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων    
13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων    
14) Ενεργειακές Μελέτες    
15) Βιομηχανικές Μελέτες     
16) Μελέτες Τοπογραφίας    
17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες    
18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων    
20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες    
21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες    
22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες    
23) Γεωργικές Μελέτες    
24) Δασικές Μελέτες
25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου      
27) Περιβαλλοντικές Μελέτες     
28) Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων 
   
B. Κατηγορίες έργων
Οδοποιία     
Οικοδομικά    
Υδραυλικά
Ηλεκτρομηχανολογικά    
Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων    
Ηλεκτρικού Εξοπλισμού
Έργα Πρασίνου

 

Καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, εντός (20) είκοσι ημερών από την παρούσα πρόσκληση, δηλαδή μέχρι τις 19/12/2018 και ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Πέλλας (Δημαρχείο Πέλλας - οδός Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, Γιαννιτσά - ΤΚ 58100).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Διαβάστηκε 2938 φορές