Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-5-2019

Σας καλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 10-5-2019 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 21:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Αποδοχή παραίτησης του λαϊκού μέλους κ. Τόσιου Γεώργιου από το αξίωμα του προέδρου της ΔΕΥΑΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 656 φορές