Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-6-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 11-6-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εκλογή υδρονομέων Δήμου Πέλλας αρδευτικής περιόδου  2019
2)    Έγκριση της αριθμ. 5/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την 2η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2019.
3)    Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου.
4)    Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης « Οριστική μελέτη- Μελέτη εφαρμογής του έργου με τίτλο: Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 43, 43Α και 42Β του Δήμου Πέλλας».
5)    Έγκριση του ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή του έργου με τίτλο: Κατασκευή γέφυρας δρόμο προς ΧΥΤΑ , πρ/σμού: 106.000,00 € Α.Μ. 8/2018.
6)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τ.Κ. Τριφυλλίου και Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 20/2017.
7)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας .
8)    Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση – προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 €.
9)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα- Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου, Ολυμπιονικών , Σουμελάς , Δ.Ε Γιαννιτσών.
11)    Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος, πρ/σμού: 65.145,31 € με Α.Μ. 21/2018.  
12)    Έγκριση ΄΄Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων΄΄ επί δημοτικής οδού : α) της εγκατάστασης ΄΄Βιοτεχνία εξαρτημάτων αλουμινίου και p.v.c.΄΄ ιδιοκτσίας της Χρήστος Αγγελακάρης ΑΒΕΕ και β) της εγκατάστασης ΄΄Μουσικό Σχολείο΄΄ ιδιοκτησίας μας.
13)     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών από τον Νικόλαο Ε Τσίμα.
14)    Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου: κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρου , πρ/σμού: 2.823.722,83 € Α.Μ. 14/2015.
15)     Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
16)    Έγκριση της αριθμ. 3/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού , πρ/σμού: 325.000,00 € .  
17)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου
18)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
19)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Ιουνίου – Ιουλίου 2019.
20)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
21)    Ρύθμιση κυκλοφορίας πεζόδρομου Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
22)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
    
Εισηγητής του 1ου,17ου και 22ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 18ου και 19ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 20ου και 21ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 729 φορές