Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικ. έτους 2017

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 285 φορές