Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στο δήμο Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας στα πλαίσια ενίσχυσης των μέτρων περιορισμού του κορωνoϊού, προβαίνει στις κατωτέρω ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές σε όλη την επικράτεια του Δήμου Πέλλας.

Από Τετάρτη 18/03/2020, σε όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο Πέλλας, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνον των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών που πωλούν τρόφιμα, είτε πρωτογενή διατροφικά προϊόντα είτε μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,00 μέτρων μεταξύ τους. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν από 18/03/2020 και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να προκύψει η απόσταση των 2,00 μέτρων, κρατώντας την ίδια σειρά που είχαν πριν την εφαρμογή του μέτρου. Αν κριθεί απαραίτητο, επιτρέπεται να στηθούν πάγκοι και πέραν του τέλους του χώρου που αναπτύσσεται η λαϊκή αγορά, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου Πέλλας.

Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας ή παραγωγός (ο οποίος, βάσει των ανωτέρω, μπορεί να συμμετέχει σε λαϊκή αγορά) αρνείται να αλλάξει θέση με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση 2,00 μέτρων μεταξύ επαγγελματιών, υποχρεούται να αναπτύξει κατά 2,00 μέτρα μικρότερο πάγκο από την πλευρά που έχει άλλον επαγγελματία ή παραγωγό, σε συνεννόηση με τους φορείς του δήμου Πέλλας.

Κάθε επαγγελματίας ή παραγωγός υποχρεούται να παρέχει γάντια μίας χρήσης στους πελάτες, τα οποία θα πρέπει να απορρίπτονται μετά την κάθε αγορά, ενώ θα πρέπει να τηρούνται με επιμέλεια τα μέτρα ατομικής υγιεινής και απολύμανσης των πάγκων. Η προμήθεια αντισηπτικών και γαντιών είναι υποχρέωση των παραγωγών και των επαγγελματιών.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα απορρίμματά τους και να παραδώσουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων.

Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Πέλλας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα, θα γίνεται απομάκρυνση του επαγγελματία ή παραγωγού άμεσα.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 733 φορές