Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-8-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7-8-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ.139/20 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
  2. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής  διαδρομής-ανάδειξης μνημείων και ανάπλασης ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας», Α.Μ.4/2020, Πρ/μου:73.684,89€
  3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής  διαδρομής-ανάδειξης μνημείων και ανάπλασης ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας», Α.Μ.4/2020, Πρ/μου:73.684,89€

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 494 φορές