Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικ. έτους 2019

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 111 φορές