Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕ.Κ.ΑΠ.Π.Α Δήμου Πέλλας ενημερώνει τους γονείς για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2020-2021.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο επεκτείνεται, αφενός στις οικογένειες των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνισή Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.

Η υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης» θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ για το χρονικό διάστημα από 08/09/2020 - 18/09/2020 στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας Στα τηλ.2382021313 και 2382028526.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κάνοντας κλικ εδώ

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας
Νικόλαος Βαλνάρης


Διαβάστηκε 318 φορές