Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 22-9-2020

καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης
την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 19:30, για λήψη απόφασης, επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της με αριθμ. 40/2020 απόφαση του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά στην ανανέωση – παράταση των συμβάσεων των υπηρετούντων συμβασιούχων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
2) Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και εκλογή νέου.
3) Τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Λειβαδίτσας του Δ. Πέλλας.
4) Αντικατάσταση μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας
5) Έγκριση ή μη της αιτήσεως σύστασης κοινοπραξίας για την κατασκευή του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας, των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, μετά την σύμβαση.
6) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων των κοιμητηρίων Κρύας Βρύησς και Αραβησσού, πρ/σμού: 56.879,29€ Α.Ν. 29/2019.
7) Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, Α.Μ. 19/2012.
8) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας του Δήμου Πέλλας.
9) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: Επισκευή φράγματος Αθύρων, Α.Μ. 34/2019.
10) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ Δυικού, πρ/σμού: 324.999,99€, Α.Μ. 3/2019.
11) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Υπ. 2 Δράσεις ενημέρωσης για την υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος IPA διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020».
12) Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο «ENPOL- EE».
13) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
14) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
15) Υποβολή κατάστασης υλοποίηση πρ/σμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
16) Έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 17695/25-8-2020 σύμβασης που αφορά «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας», μέχρι εξάντλησης του ανεκτέλεστου υπολοίπου ύψους 18.108,11€.
17) Έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 17693/25-8-2020 σύμβασης που αφορά «Προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας», μέχρι εξάντλησης του ανεκτέλεστου υπολοίπου ύψους 21.010,81 €.
18) Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.
19) Εκμίσθωση με δημοπρασία αστικών ακινήτων.
20) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
21) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.  

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Μπαλτζίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 13ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 14 μέχρι και το 20ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 21ο θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             
      και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Παρακαλούμε τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωστοποίησαν ακόμη στο Δήμο μας, αν και ζητήθηκε από ημερών, τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν μέρος στην ως άνω προγραμματισθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να το πράξουν άμεσα είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 242 φορές