Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 14-12-2020

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 19:30 & 20:30, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:30

1) Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2021.
2) Καθιέρωση λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Γρ. κοιμητηρίων).
3) Καθιέρωση λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
4) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, για το έτος 2021.
5) Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Πλαστήρα 47, στα Γιαννιτσά.
6) Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων στην προέκτασης της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
7) Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων, πρ/σμού: 5.084.000,00€ Α.Μ. 33/2018.
8) Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης, πρ/σμού: 565.000,00€ Α.Μ. 31/2019.
9) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης των οδών Λεφάκη, Ακροπόλεως, Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου της Κοινότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
10) Έγκριση απομάκρυνσης περιπτέρων στην κοινότητες Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης και Νέου Μυλοτόπου.
11) Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού, πρ/σμού: 324.999,99€ Α.Μ 3/2019.
12) Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: Επισκευή φράγματος Αθύρων Α.Μ. 34/2019.
13) Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πέλλας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Εργασίες», στο πλαίσιο της πράξης «Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας».
14) Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών γεφύρωσης Δήμου Πέλλας (Αχλαδοχώρι, Πενταπλάτανος), πρ/σμού:52.627,22€ και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
15) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας
16) Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών  αγροτεμαχίων.    
17) Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου.
18) Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους και Ενώσεις.

Εισηγητής του 1ου και 11ου, 12ου, 13ου και 14ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου, 3ου, 4ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 10ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 20:30

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του μοναδικού θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των καλούμενων φορέων να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 794 φορές