Σας καλούμε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών (Κ.Ασμανίδη 2, Γιαννιτσά) στις 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄, προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά από σχετική συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – στις 21 του μήνα Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α).

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ο δήμος Πέλλας απευθύνει πρόσκληση σε συλλόγους, φορείς, μαθητές και σε ενδιαφερόμενους πολίτες, με κλίση στα εικαστικά, να διαμορφώσουν με πινέλα και χρώματα όψεις κοινόχρηστων κτιρίων, γηπέδων, εξωτερικών τοίχων σχολείων κ.α. προκειμένου να αναβαθμιστεί αισθητικά η εικόνα του τόπου μας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου
Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2020 00:00

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 20 & 28 Οκτωβρίου 2020

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, όπως είναι ήδη γνωστό, φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις στο σύνολο της χώρας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

«Προχωρήσαμε σε σύμβαση για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και εξορθολογισμού των δικτύων ύδρευσης. Πρόκειται ουσιαστικά για σύστημα διαχείρισης των  δικτύων ύδρευσης με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες αλλά και για το περιβάλλον. Το έργο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τα έργα τηλεμετρίας που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στη δημοτική ενότητα Γιαννιτσών και σε φάση δημοπράτησης στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, τις αντικαταστάσεις των υδατόπυργων με νέες υδατοδεξαμενές και την καθολική εφαρμογή υδρομέτρων, περιορίζοντας έτσι την σπατάλη νερού που προκαλείται είτε από αλόγιστη χρήση είτε από διαρροές», δήλωσε ο δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Η Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πέλλας θα διαθέσει είδη διατροφής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας, για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης
Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 19:30΄, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου