Kαλείστε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί, στις 29-04-2021 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. - 12μεσημβρίας, για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

1. Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, ώρα  19:30΄, για λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ενημέρωση του ΕΛΓΑ.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, ώρα 13:30, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 22439/10.04.2021 (ΦΕΚ Β' 1441) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ενημέρωση του ΕΛΓΑ.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη γρίπη των πτηνών:


Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877/27.03.2021 (ΦΕΚ Β' 1194) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου