ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Ν.Μυλοτόπου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Καρυώτισσας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Για την διενέργεια εργασιών για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021»

Με την αριθμ. 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

***12/11/2020 - Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής οι τιμές των άρθρων 7, 8 και 9 του τιμολογίου μελέτης είναι λανθασμένες, ως εκ τούτου ισχύουν ως ορθές οι τιμές που αναγράφονται στο τεύχος του προϋπολογισμού. Tο ορθό τεύχος τιμολογίου μελέτης έχει αναρτηθεί στο χώρο των συνημμένων του διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ***

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 836.220,66€ (με ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 641.865,21€ (με ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος Πέλλας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021, αξίας 213.783,05  € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης:


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
9ου & 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Σελίδα 1 από 58