Σας ενημερώνουμε ότι στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πέλλας αναρτήθηκαν οι παρακάτω οριστικοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικού έτους 2021-2022.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου του πάρκου Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Γιαννιτσών

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων των 2ο, 3ο, 7ο και 8ο Δημοτικών Σχολείων Γιαννιτσών

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις