πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις