Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-05-2012

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα  πραγματοποιηθεί στο  Δημοτικό  Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων  2ου  ορόφου - στις   30 του μήνα   Μαίου έτους 2012 ημέρα   Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87).

1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> Στεφανίδης Νικόλαος τ.κ. Καρυώτισσας.
2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ> Δημόπουλος Γεώργιος τ.κ. Καρυώτισσας.
3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ> Τσίτας Δημήτριος τ.κ. Αξού.
4. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ> Μερτζάνης  Γεώργιος τ.κ. Τριφυλλίου.
5. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υγειον. ενδιαφέροντος <ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ>  Θωμαίδου  Μαγδαληνής τ.κ. Π.Μυλοτόπου.
6. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υγειον. ενδιαφέροντος <ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ>  Ευθυμιάδης Ευθύμιος τ.κ.Ακρολίμνης.
7. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ>  Αγάς Χρήστος τ.κ. Αθύρων .
8. Λήψη απόφασης  για την ανάκληση  της αριθ. 25/2012 απόφ. & Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος Υγειον. ενδιαφέροντος <ΑΠΟΘΗΚΗ  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  >  Πομενίδης Μηνάς τ.κ. Καρυώτισσας.
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων <ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο (με διακριτικό τίτλο  BAMBOLINO )>  Πάλλιου    Ευδοκία τ.κ. Αραβησσού .
10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ > Κουκουσιάρης Δημήτριος τ.κ. Καρυώτισσας.
11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> Κρουσταλέλη Ανδρομάχη  τ.κ. Π. Μυλοτόπου .
12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων <ΚΑΦΕΝΕΙΟ >  Τελλίδου Ρεβέκα  τ.κ. Ακρολίμνης.
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ>  Θωμαίδης Αντώνιος τ.κ. Αξού.
14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ>  Σταυρίδης Μάρκος τ.κ. Εσωβάλτων .
15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  μουσικών  οργάνων <ΚΑΦΕΝΕΙΟ>  Δραγάτη  Σουλτάνα τ.κ. Εσωβάλτων –Σταυροδρομίου
16. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ> Μαυροπούλου Ελένη .
17. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΝΕΙΟ> Ζαρογουλίδης Αθανάσιος.
18. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ> Πόζαρλης  Βασίλειος.
19. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΝΕΙΟ>  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΕΠΕ.
20. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ>  Καρουμπάκης Βαλάντης .
21. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ>  Χουκούρογλου Αγαθάγγελου.
22. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή οικοπέδου (απόφ. 3/2012 τοπικού συμβουλίου Εσωβάλτων).     
        
                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                   Βασίλειος Σικοβάρης

Διαβάστηκε 3717 φορές