Βελτίωση αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β Καρυώτισσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για βελτίωση του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας σε δύο τμήματα:

Α.

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι, υποβλήθηκε  με αρ. πρ. 1531/28-05-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού για γνωμοδότηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Αντικατάσταση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β Καρυώτισσας στο τμήμα "ανατολικά του Δ.Δ. Καρυώτισσας και Νοτιοδυτικά του ΔΔ Μελισσίου  - Δ. Πέλλας – Ν. Πέλλας" και καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 20-6-2012 μέχρι και 20-7-2012 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Προγραμματισμού  τηλ.  23823 50818 (κ. Σαλονικίδου Ελευθερία).

 

    Ο Δήμαρχος


Γρηγόρης Στάμκος

 

Β.

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι, υποβλήθηκε για γνωμοδότηση το με αρ. πρ. 1530/28-05-2012 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.& ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ. – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού που αφορά στην « Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε) του έργου : Αντικατάσταση για βελτίωση αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Καρυώτισσας στη θέση «άρδευση από τη διώρυγα Δ31 στη Τ.Κ. Αγ. Λουκά, της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, Δ. Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Κ.Μ.» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 21-6-2012 μέχρι και 21-7-2012 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμματισμού  τηλ.  23823 50818 ( κ. Σαλονικίδου Ελευθερία).

 

    Ο Δήμαρχος


Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4594 φορές