Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 27-06-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 27-6 -2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21:00 μ. μ.   για να   συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα της  Η.Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πέλλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου  (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
2)    Προγραμματισμός κατ’ εξαίρεση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πέλλας, για το διδακτικό έτος 2012-2013.
3)    Ορισμός δύο εκκαθαριστών για την λύση της Αμιγούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία « Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευών Αξού ».                                       
4)    Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009
5)    Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009
6)    Διοργάνωση της 25ης Γεωργικής Έκθεσης στην Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης.
7)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποπεράτωση πρώην Α.Τ Καρυώτισσας Α.Μ. 125/2010.
8)    Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεωργίου, Α.Μ. 98/2008.
9)    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ Μυλοτόπου Δήμου Κύρρου.
10)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ. Μυλοτόπου Δήμου Κύρρου
11)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ Μελισσίου , Α.Μ. 34/2010.
12)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τ.Δ Γιαννιτσών, Α.Μ. 27/2010.
13)    Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ,αριθμ.1399 χέρσο αγροτεμάχιο περιοχής οικισμού Πενταπλατάνου.
14)    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.   
15)    Ανάκληση των αριθμ. 108/2011 και 109/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
16)    Αναμόρφωση πρ/σμού  οικονομικού έτους 2012.
17)    Ψήφιση δαπανών για συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια.
18)    Διαγραφή οφειλών.
19)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,3ου,4ου,5ου,6ου,15ου και 19ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 13ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 16ου,17ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος
Εισηγητής του 2ου θέματος οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πέλλας κα Λαγομάτη Ηλιάνα και κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.
Εισηγητής του 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης; Σωκράτης.

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4356 φορές