Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εργοστάσιο κονσερβοποιίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε  με αρ. πρ. 3466/11-06-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού για γνωμοδότηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την δραστηριότητα: «Εργοστάσιο κονσερβοποιίας και παραγωγής φυσικών χυμών» της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Γιαννιτσών στο 7ο χλμ Γιαννιτσών – Αραβησσού της Δ.Κ Νέου Μυλοτόπου και καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 23-6-2012 μέχρι και 23-7-2012 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Προγραμματισμού  τηλ.  23823 50818 (κ. Σαλονικίδου Ελευθερία).

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 3805 φορές