Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 30-07-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις  30-7-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της αριθμ. 34/2012 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της.
2)    Παραχώρηση του κτιρίου  Διοίκησης της πρώην 33ης Ταξιαρχίας, στο Δήμο Πέλλας.
3)    Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο – χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού» για την μελέτη με τίτλο: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Κύρρου.
4)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Αξού, Α.Μ. 65/2011.
5)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων, Α.Μ 102/2011.
6)    Έγκριση ή μη της μερικής εκχώρησης της μελέτης « Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Αμπελιών Γιαννιτσών».
7)    Έγκριση ή μη της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Αποπεράτωση τμήματος ψευδοροφής και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Παραλίμνης.
8)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση των έργων: α) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας , πρ/σμού: 185.000,00 €, και β) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 190.000,00 €.
9)    Έγκριση υποβολής χρηματοδότησης με τίτλο: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια, στο πρόγραμμα « Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» στο ΥΠΕΚΑ και δέσμευση καταβολής ιδίας συμμετοχής 30% της συνολικής υπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 120.000,00 €.
10)    Υποβολή αίτησης  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση  των αγροτεμαχίων αριθμ. 343 και 342 στο αγρόκτημα ΒΡΑΣΤΗ  στην Δ.Ε Κρύας Βρύσης με  εμβαδό 17.473,50 τ.μ και 6.765 τ.μ αντίστοιχα , στο Δήμο Πέλλας..
11)     Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής  του έργου: Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων συν/σμού Παραλίμνης, Α.Μ. 11/2008.
12)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Επέκταση τάφων στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γιαννιτσών, Α.Μ.31/2010.
13)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού πρόσβασης προς αγελαδόστρατα, Α.Μ. 91/2009.
14)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Π. Μίγγα, Α.Μ. 86/2008.      
15)    Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
16)    Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.
17)    Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης
18)    Διόρθωση της αριθμ. 174/2012 απόφασης του Δ.Σ  Πέλλας.
19)    Ψήφιση δαπανών για συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια.
20)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2012.
21)    Διαγραφή οφειλών.
22)    Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
23)    Μεταφορά μαθητών για την σχολική περίοδο 2012-2013.
24)    Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
25)    Χορήγηση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας  επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.  
26)    Κατάργηση άδειας πλανοδίου εμπορίου
27)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
28)     Ψήφιση δαπανών για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
29)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 2ου 28ου και 29ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Ασλανίδης Απόστολος.
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 15υ θέματος η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
Εισηγητής του 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.
Εισηγητής από το 17ο θέμα μέχρι και το 24ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος.
Εισηγητής του 25ου,26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.


                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                               ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4739 φορές