Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Πέλλας ανακοινώνεται ότι

η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11, λήγει στις 14-9-2012.

Όσοι έχουν αυθαίρετα που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου μπορούν να προβούν στη ρύθμισή τους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382352232.

Διαβάστηκε 3937 φορές