Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 22-08-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού    Συμβουλίου Πέλλας στις  22-8-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα   παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Κλήρωση των χώρων της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3769/2009.
2)    Κλήρωση των χώρων Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2012 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3769/2009.
3)    Άδεια ανέγερσης προσωρινών λυόμενων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1577/1985
4)    Χορήγηση αδειών συμμετοχής εκθετών στην εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών και Κρύας Βρύσης.
5)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

                                               
                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                      ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4226 φορές