Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28-11-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-11-2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα 18:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Δωρεάν παραχώρηση κειμηλίων στο Δήμο Πέλλας από συγγενείς της οικογένειας του Ταγματάρχου Γεωργούλη.
 2. Έγκριση της αριθμ. 38/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης.
 3. Έγκριση της αριθμ. 49/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό του για το οικονομικό έτος 2011.
 4. Έγκριση της αριθμ. 70/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Πέλλας δύο φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων της.
 5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή Βιοκαύσιμου – Βιοντίζελ από τα συλλεγόμενα τηγανέλαια του Δήμου Πέλλας.
 6. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
 7. Παραίτηση – Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
 8. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2012) του Δήμου Πέλλας.
 9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την παραχώρηση χώρου στην πλατεία του Πολύκεντρου και στον πεζόδρομο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου – Παύλου Μελά για την εγκατάσταση παιχνιδιών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πέλλας.
 10. Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας , συγκεκριμένα: α) Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών , β) Τοπική Κοινότητα Αραβησσού, γ) Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά, δ) Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης , ε) Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων , στ) Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου , ζ) Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου η) Τοπική Κοινότητα Μελισσίου, θ) Τοπική Κοινότητα Αθύρων , ι) Τοπική Κοινότητα Δροσερού, ια) Τοπική Κοινότητα Αξού, ιβ) Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου.
 11. Έγκριση προώθησης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κύρρου.
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Οριοθέτηση δρόμου Πέλλας – Νέας Πέλλας του πρώην Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 35/2010.
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στο Τ.Δ. Αμπελιών , Α.Μ 19/2010.
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής το έργου: Κρασπεδώσεις Παλαιού Μυλοτόπου , Α.Μ. 61/2010.
 15. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανακατασκευή πεζοδρόμου καθέτως στην οδό Χατζηθεοδώρου, Α.Μ. 42/2010.
 16. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στο Ο.Τ 6 στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, Α.Μ. 15/2012.
 17. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή κρασπεδορείθρων Τ.Δ. Γιαννιτσών Α.Μ. 26/2010.
 18. Έγκριση ή μ η του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου ,         Α.Μ. 8/2011.
 19. Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την διερεύνηση της αναγκαιότητας της αναμόρφωσης της λειτουργικότητας της oδικής ασφάλειας ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας
 20. Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση οδών – πεζοδρομίων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών.
 21. Αποδοχή ή μη ιδιωτικών συμφωνητικών – χρησιδανείων που αφορούν στην παραχώρηση τμήματος 30 τ.μ. αγροτεμαχίων από ιδιώτες στο Δήμο Πέλλας.
 22. Υποβολή έκθεσης – κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πέλλας.
 23. Διαγραφή οφειλών.
 24. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 25. Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2012.
 26. Ψήφιση δαπανών για εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
 27. Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου και δύο Δημοτικών Συμβούλων στην Κωνσταντινούπολη και ψήφιση δαπανών μετακίνησής των.
 28. Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
 29. Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση δικτύου φωτισμού διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
 30. Αιτήσεις - διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 5ου,8ου,9ου,10ου, 29ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.

Εισηγητής από το 11ου μέχρι και το 21ου θέμα η Τ.Υ του Δήμου.

Εισηγητής από το 22ου μέχρι και το 27ου θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος.

Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος η πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κα Μαντζούκη Μαρία/

Εισηγητής του 4ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λούσπα Ερασμία.

Εισηγητής του 6ου και 7ου θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.

Εισηγητής του 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Πασσαλής

Διαβάστηκε 4128 φορές