Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 21-01-2013 - ώρα 18:30

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 21-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Παραιτήσεις – αντικαταστάσεις μελών του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.

 2. Παραιτήσεις - αντικαταστάσεις μελών του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.

 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: ΄΄ Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας΄΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006

 4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: ΄΄ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006

 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία: ΄΄ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

 6. Αίτημα του Δήμου Πέλλας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης, έκτασης τριών (3) στρεμμάτων από το αριθμ. 2 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Γιαννιτσών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ίδρυση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το 2013.

 8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

 9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980.

 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/87.

 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87.

 13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και για την αγορά ή μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81.

 14. Ορισμός Δ.Σ ως αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ/τος 51/2006 για την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών αδειών Λαϊκών αγορών.

 15. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 4109 φορές