Ανακοίνωση - Πρόσκληση Α.Π.6596

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά, 01/02/2013
Aριθμ.πρωτ. 6596

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι, υποβλήθηκε  με αρ. πρ. 8735/8.1.2013 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. /Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας (αεριοποίηση και καύση αερίου που παράγεται ισχύος 0,999 KWe) της εταιρίας με την επωνυμία «Γεώργιος  Νικέζης  &  ΣΙΑ Ο.Ε»που θα εγκατασταθεί στα με αριθμούς 1446 και 1447 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γιαννιτσών-Δ.Πέλλας –Π.Ε Πέλλας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 30.1.2013 μέχρι και 28.2.2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του,οσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη τηλ: 2313319787 και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας  τηλ:2381351361
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» Ν.Πέλλας.


   Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4417 φορές