Ανακοίνωση - Πρόσκληση για συνεργασία με εξωτερικό λογιστή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά, 11/2 /2013

Αριθμ.Πρωτ. : 113
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Καλομενίδου Αθηνά
Τηλέφωνο:  23823 50855
FAX:            23820 29033


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.


Σύμφωνα με την αριθμ.  5/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά πρόταση συνεργασίας με εξωτερικό λογιστή για το κλείσιμο του απολογισμού κατ’ έτος, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσκομίσουν την προσφορά τους μέχρι  την Πέμπτη 14/2/2013 κατά τις εργάσιμες ώρες στα γραφεία της επιτροπής (2ος όροφος).
    

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                  ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστηκε 4229 φορές