Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 15-02-2013 - ώρα 18:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 15-2-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2013.
2)  Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πέλλας
3)  Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Aποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης»
4)  Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  έργου : «Αρδευτικό έργο Γαλατάδων» Α.Μ.90/09
5)  Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  έργου : «Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων » Α.Μ.113/10
6)  Έγκριση της δημοπράτησης των υποέργων :
        1. Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε.Κύρρου
        2.Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου
        3. Εργα Ο.Κ.Ω.(ΔΕΗ)
        4. Αρχαιολογικές Εργασίες της πράξης : “ KATAΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ” και έγκριση των τευχών δημοπράτησης, με βάση τις επικαιροποιημένες νέες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) και αποστολή τους στην διαχειριστική αρχή του Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α., για έλεγχο προέγκρισης δημοπράτησης.
7)  Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών –πεζοδρομίων χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών » Α.Μ.12/10
8)   Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε.Tακτοποιητικού  του έργου : «Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τ.Δ. Γιαννιτσών  » Α.Μ.27/10
9)   Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου  εμπορίου.
10) Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
11) Κοπή δένδρων στην Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών και Κρύας Βρύσης
12) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 8ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 9ου,και 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος
Εισηγητής του 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος
Εισηγητής του 12ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος.    
  

                        
                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                               ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4485 φορές