Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 18-02-2013 - ώρα 18:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  18-2-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266, 267  Ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση προϋπολογισμού  και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013  του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος

 

                        
                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                               ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4642 φορές