Υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2013

Σας ενημερώνουμε ότι  η υπ’ αριθ.4426/117(ΦΕΚ 681/τ.Β’/22-03-2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2013, είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/).


Παρακαλούμε για την ενημέρωση και πληροφόρηση των Ελλήνων Εργοδοτών που επιθυμούν να καλέσουν υπηκόους τρίτης Χώρας για εργασία στον Νομό Πέλλας, και των υποχρεώσεων που ορίζει η σχετική Νομοθεσία καθώς και την αποστολή κάθε αίτησης εργοδότη σε (1) έναν φάκελο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Με εντολή
Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστηκε 4050 φορές