Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Απριλίου 2013

Γιαννιτσά   1-4-2013                                                            
Αριθμ. Πρωτ:20182

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  5-4-2013  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67, 72 και 74 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθ. 231/13 απόφασης Ειρηνοδικείου Κατερίνης
2.    Διάθεση πίστωσης 3.874,50€ για προμήθεια χλοοκοπτικού τρακτέρ Castelgard B&S 22HP για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ.Πέλλας
3.    Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και αντικατάσταση υδρορροών στο 1ο Λύκειο Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
4.    Διάθεση πίστωσης 2.214,00€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση στέγης και αντικατάσταση και συντήρηση υδρορροών του Κωπηλατικού Ομίλου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
5.    Διάθεση πίστωσης 728,16€ για προμήθεια καυστήρα και ηλεκτροβανών για το Δημοτικό Κατ/μα Γαλατάδων Δ.Ε.  Μεγ. Αλεξάνδρου του Δ.Πέλλας
6.    Διάθεση πίστωσης 2.766,89€ για προμήθεια συστημάτων σήμανσης (ανακλαστικά κολωνάκια 75εκ., 45εκ., ανακλαστική ταινία 3Μ 25μ) και προμήθεια πινακίδας ρύθμισης κυκλοφορίας για τις ανάγκες της υπηρ.τεχνικών έργων του Δ.Πέλλας
7.    Διάθεση πίστωσης 6.700,00 Ευρώ για δημιουργία, προβολή ραδιοτηλεοπτικού σποτ υλοποίηση δράσης 8 «Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας για την προσέλκυση εργοδοτών επαγγελματιών και εργοδοτικών φορέων
8.    Διάθεση πίστωσης 12.078,84€ για τεχνική βοήθεια του Δ.Πέλλας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Μακεδονία-Θράκη» σε έργα που εκτελούνται με χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ
9.    Διάθεση πίστωσης για δαπάνη προμήθειας θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Γυμνασίου Ν.Μυλοτόπου και του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
10.     Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμος των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2013 (A.M.8/2013 Πρ/μος:135.405,78€ με ΦΠΑ)
11.    Διάθεση πίστωσης 1.500,00Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  και απευθείας ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για το έργο «διαμόρφωση πάρκου και πεζοδρομίων στο Ο.Τ.205 οικισμού Κρύας Βρύσης»
12.    Διάθεση πίστωσης  1.500,00Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και απευθείας ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής»
13.    Διάθεση πίστωσης, καθορισμός και έγκριση των όρων δημοπράτησης του υποέργου:Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΑΚ» Πρ/μου:38.500,00€
14.    Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Ποτάμι – Μπέϊκα Τ.Κ.Παλαιφύτου  Δημ.Ενότ. Μ.Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας» Α.Μ.84/2011, Πρ/μος:242.097,29€
15.    Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε.Μεγ. Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)
16.    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτ. Τ.Κ.Αθύρων
17.    Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση του αρ. 213 αγροτ. Τ.Κ. Μελισσίου
18.    Καθορισμός και έγκριση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.113 αγροτ. οικισμού Αρχοντικού της Δ.Κ. Γιαννιτσών
19.    Καθορισμός και έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρ.171 αγροτ. Τ.Κ.Αραβησσού
20. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4186 φορές