Ληξιαρχείο - Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση

Ανακοινώνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τον Ν.4144/2013που αφορά την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση:

Όσοι παραλείπουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τα ληξιαρχικά γεγονότα ενώπιον του αρμόδιου ληξιάρχου επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης πρόστιμο:

Α) ύψους 100 ευρώ:

  1. σε όσους προβούν σε δήλωση γέννησης μετά από 10 ημέρες από της γεννήσεως
  2. σε όσους προβούν σε δήλωση γάμου μετά από 40 ημέρες από την τέλεση του γάμου
  3. σε όσους προβούν σε δήλωση διαζυγίου ,αναγνώρισης, υιοθεσίας ,προσβολής πατρότητας, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ,επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος κ.λ.π. μετά από ένα μήνα από τότε που βγήκε η δικαστική απόφαση ή το πιστοποιητικό του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Β) ύψους 300 ευρώ:

Σε όσους προβούν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω προθεσμιών της περίπτωσης Α.


Ευχαριστούμε για την συνεργασία
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 3769 φορές