Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 19-6-2013, ώρα 19:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 19-6-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)  Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα « Υποδομές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της πράξης : Κατασκευή δύο ( 2) μηχανικών χώρων στάθμευσης στα Ο.Τ 85 και 43Α.  
2)  Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πέλλας και του ΚΕΚΑΠΠΑ οικονομικού έτους 2013 και υποβολή του στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3)  Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας με την ΙΖ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του υποέργου « Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Αποχέτευση Γαλατάδων – Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας» με το ποσό των 50.000,00 €
4)  Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας με την ΙΖ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του υποέργου « Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Ε Κύρρου» με το ποσό των 292.500,00 €
5)  Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας με την ΙΖ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του υποέργου « Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Κατασκευή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα Αγίου Λουκά και κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, Ακρολίμνης, Αγίου Λουκά και σύνδεση με την Ε.Ε.Λ.» με το ποσό των 35.000,00 €
6)  Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας με την ΙΖ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του υποέργου « Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας» με το ποσό των 380.957,87 €.
7)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τμήματος της οδού Αγαμέμνονος , Α.Μ. 53/2007.
8)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης πυροσβεστικού σταθμού Γιαννιτσών με Εγνατία οδό, Α.Μ.     73/2010.
9)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων, Α.Μ. 102/2010.
10)  Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Αγροσυκιάς – Λεπτοκαρυάς , με την Περιφέρεια Κεντρικής Μκαεδονίας και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της.
11)  Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009  
12)  Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009.
13)  Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πέλλας.  
14)  Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων.
15)  Διαγραφές οφειλών.
16)  Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
17)  Αποζημίωση 199,80 τ.μ. ( Ο.Τ 133γ) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας των: 1) Πλούταρχου Χαρμάνα του Δημητρίου, 2) Μπάλτου Χρήστου του Ιωάννη, 3) Ελένης χήρας Αναστασίου Χαρμάνα, 4) Σοφρωνίας Χαρμάνα του Αναστασίου και 5) Δημητρίου Χαρμάνα του Αναστασίου.
18)  Αποζημίωση 88,06 τ.μ. ( Ο.Τ 470) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας της Παρασκευαϊδη Άννας συζ. Μιχαήλ.
19)  Αποζημίωση 88,06 τ.μ. ( Ο.Τ 470) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας του Παρασκευαϊδη Μιχαήλ του Κων/νου.
20)  Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
21)  Παράταση της αριθμ. 38445/18-6-2012 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας μέχρι την ολοκλήρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων.
22)  Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2013 , Α.Μ. 18/12013 , πρ/σμός: 39.331,71 €.
23)  Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Πέλλας.
24)  Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων .
25)  Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
26)  Χορήγηση   παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
27)  Έγκριση της αριθμ. 58/2013 απόφασης της Δ.Κ. Γιαννιτσών που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης 500 τ.μ. από το αριθμ. 84  τεμάχιο οικισμού Ελευθεροχωρίου στο σύλλογο « Ελευθεροχωριτών» για λειτουργικές του ανάγκες.
28)  Έγκριση της αριθμ. 55/2013 απόφασης της Δ.Κ. Γιαννιτσών που αφορά την εκμίσθωση αστικού ακινήτου ( ξύλινο εστιατόριο στο Λουδία).
29)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 11ου,12ου,14ου, 20ου,  27ου,28ου και 29ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
  • Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
  • Εισηγητής του 15ου,16ου,17ου,18ου,19ου, 21ου,22ου,23ου,24ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 13ου θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
  • Εισηγητής του 25ου και 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4871 φορές