2η Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ΤΟΠΣΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες ή Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) για την 2η Παράταση της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την   Tρίτη  10/09/2013.

Στο συγκεκριμένο έργο   θα επιλεγούν 110 ωφελούμενοι (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες ή  Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ), με σκοπό την προετοιμασία, την κατάλληλη αναβάθμιση των προσόντων τους, την υποστήριξη  και την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των ωφελούμενων και υποστήριξης τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ένα σύνολο δράσεων , όπως συμβουλευτική υποστήριξη σε νομικά, λογιστικά, φορολογικά. κλπ θέματα, σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, εργασιακής συμπεριφοράς και προσαρμογής των ωφελουμένων στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, προβλέπεται η Ανάπτυξη 45 επιχειρηματικών σχεδίων και κατάθεση τους, σε ενδεχομένως ανοιχτό πρόγραμμα επιχορήγησης επενδυτικών κινήτρων.

Παράλληλα :
 Ογδόντα (80) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (75 ώρες θεωρία & 35 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις), με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα , σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  • Τεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνων Χώρων (20 άτομα)
  • Δυναμικές Καλλιέργειες (20 άτομα)
  • Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, (20 άτομα)
  • Σύμβουλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας – Αξιοποίησης ΑΠΕ (20 άτομα)

Τριάντα (30) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 30 ωρών , ως εξής:

  • Προγράμματα Επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (15 άτομα)
  • Προγράμματα Επιμόρφωσης στην έρευνα στο διαδίκτυο (15 άτομα)

Oι ωφελούμενοι, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και φορείς της περιοχής, μέσω της συμμετοχής τους, σε ημέρες καριέρας, ηλεκτρονική δικτύωση και ψηφιακό φόρουμ, Γραφείων Επιχειρηματικής Δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το  ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ   και την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στην ιστοσελίδα www.alexandrinigi.gr.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων θα  παραλαμβάνονται έως και  10/09/2013, από τέσσερις Φορείς Παραλαβής οι οποίοι είναι:

  1. το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (παράρτημα Αλεξάνδρειας) (Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια, τηλ: 2333028010, κα Σαπουνοπούλου Χρύσα)
  2.  το Εργατικό Κέντρο Αλεξάνδρειας (Γρ. Λαμπράκη 12 – Αλεξάνδρεια, τηλ: 2333025971, κος Πασιντέλης Ιωάννης).
  3. ο Δήμος Πέλλας (Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως – Γιαννιτσά, 2ος όροφος,  τηλ 2382350845,  κα Χερκελετζή Αναστασία, καθημερινά από 9:00 – 11:00 π.μ.)
  4. ο Δήμος Σκύδρας (Εθν. Αντιστάσεως 20, τηλ 2381351881-2, κα Ευαγγελίδου Ελένη & κα Κολυμπάρη Πετρούλα)espa topsa

Διαβάστηκε 3327 φορές