Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 10/09/2013

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα –αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου-στις 10 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87)

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφετερία" Παύλου Μελά 18 & Παπαϊωάννου γωνία Γιαννιτσά – Κούκης Κων/νος.

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφετερία" τ.κ. Δυτικού –Φουντουκίδης Κων/νος.

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ" τ.κ. Καρυώτισσας–Χατζηγρηγορίου Αλεξάνδρου.

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση

  • άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Καφέ-
  • Ουζερί> > τ.κ. Ν. Πέλλας – MANYSHAK GRIFORYAN &
  • άδειας μουσικών οργάνων

5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Ευθυμιάδη Ευθυμίου –Παντοπωλείο - τκ Ακρολίμνης.

6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Βαλασιάδη Σωκράτη – Καφετέρια- τκΠαλαιφύτου.

7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Γίτσας Μαριγώ – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος – τκ Λιπαρού.

8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Λιτοβοιλή Φανή – Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο –αλλαντικά- τυροκομικά ….)– τκ Μελισσίου.

9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Μυστιλόγλου Αικατερίνη – Καφετέρια –Καφενείο – τκ Πλαγιαρίου.

10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Κράλλη Βασιλείου – Αποθήκη τροφίμων και ποτών – τκ Αξού .

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" Θωμαίδη Αντωνίου τ.κ. Αξού.

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" Κρουσταλέλη Ανδρομάχη τ.κ. Π. Μυλοτόπου.

 Ο Πρόεδρος


Κων/νος Δεληγιαννίδης

Διαβάστηκε 3332 φορές