Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά 16/9/2013
Αριθμ.Πρωτ. : 459


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1. Το με αρ. πρωτ.606/670/48232/13-9-2013 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το οποίο γνωστοποιείται η αριθμ.802/171/5-9-2013 τροπολογία η οποία ψηφίσθηκε στις 10/9/2013 και αφορά τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.5 του Ν. 1892/90 ,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.3477/2007 (ΦΕΚ 130/2007 τ.Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α΄).
3. Την περίπτωση γ΄ & 1 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010.
4. Το άρθρο 69 του Ν.4002/2011.
5. Την με αρ. πρωτ. 8920/6-3-2013 εγκ. του Υπ. Εσωτερικών.
6. Το άρθρο 6 του Ν.4076/2012.
7. Την με αρ. 58/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας οι οποίες αφορούν προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ. έτος 2013-2014 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για τα παρακάτω σχολεία:

α.α.   Σχολική Μονάδα                               Αίθουσες     Θέσεις
                                                                   Καν. Ολ.
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ                                      3     1           1
2 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                     4                  1
3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                         3      1          1
4 6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                       2                 1
5 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ        12                 1
6 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ          11                1
7 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ           12                 1
8 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                     12                 1
9 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ 3                  1
10 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                     3                 1
11 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ      10                 1
12 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                   2                 1
13 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                   2                 1
14 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ                         2                 1
15 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 2                 1
16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ             3                1
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ                       1                 1
18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ    3      1         1
19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ            9                 1
20 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ                2                 1
21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ      4                 1
22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ              4       1        1
23 18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1       1       1
24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ            10               1
25 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ                4        1       1
26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ                    3        1       1
27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ                      4        1        1
28 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ                 4        1        1
29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ                      3        1        1
30 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ               3        1        1
31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ               2        1        1
32 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      9        2         1
33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ                             2        1        1
34 8ο και 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ       2        1        1
35 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                   2        1       1
36 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                 1        1        1
37 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ                             4        1        1
38 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ                          1        1        1
39 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ                  17                 1
40 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                  3                  1
41 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ       11                 1
42 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ       11                 1
43 1οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ        18                 1
44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ                      9                  1
45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ                    3                   1
46 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      15                  1
47 13ο και17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ     12                  1
48 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ             4          1         1
49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ           10                  1
50 1ο,9ο,14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      11                  1
51 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ               3                   1
52 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ        13                  1
53 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ               2          3       1
54 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                 2                  1
55 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ           4                  1
56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ             9                  1
57 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ                       4                  1
58 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ          4         1       1
59 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ                    1                   1
60 ΔΗΜ. ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΛ. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ    8                  1
61 ΔΗΜ ΣΧΟΛ. ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 8                  1
62 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      15                 1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 17-9-2013 έως τις 23-9-2013 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έτους 2012 (Φωτ/φο) Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
3. Κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (φωτ/φο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολική μονάδα

Οι πολίτες Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη και οι πολίτες εκτός Ε.Ε. άδεια παραμονής και εργασίας .

Πληροφορίες : Καλομενίδου Αθηνά, Ντάκα Αφροδίτη τηλ. 23823 50855, Κοκονά Στέλλα 23823 50820


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


 ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστηκε 4170 φορές