Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων για Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνει ότι:

Υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. 7106/24.9.13 έγγραφο της Α.Δ. Μακεδονίας Θράκης / Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφισταμένων υποδομών άρδευσης (γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές) των περιοχών Λιάστρες, Νέα Μνήματα, Ακτημονικά, Χιντά, Γαλιώτη, Στρατόπεδο, Παλαιά Μνήματα, Αλώνια του οικισμού Αχλαδοχώρι Δήμου Πέλλας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 07-10-2013 μέχρι 07-11-2013 να λάβει γνώσει επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη τηλ 2313319611 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας τηλ. 2381351263.

Η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα "Γιαννιτσά" Ν. Πέλλας.

 

Ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου

Αντώνιος Μπάμιατζης

Διαβάστηκε 3628 φορές