Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20-12- 2013, ώρα 20:00

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 20-12- 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις  του  Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας.
2)    Παραχώρηση χώρου στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στα Γιαννιτσά για τις εκδηλώσεις της 3ης Παραμυθούπολης του Δήμου Πέλλας.
3)    Έγκριση της αριθμ. 148/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση του πρ/σμού  της για το οικονομικό έτος  2014 .
4)    Έγκριση της αριθμ. 149/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της για το οικονομικό έτος 2014.
5)    Αντικατάσταση του πρώην Δ.Σ κ. Παπαγεωργίου Γεώργιου,  εκπροώπου του Δήμου Πέλλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
6)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την ενίσχυση στον τομέα του  σχεδιασμού και της υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής καθώς της οργάνωσης και πραγμάτωσης δράσεων προβολής του Δήμου.
7)    Έγκριση του αριθμ. 1/2013 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Πέλλας.
8)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής  του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης Α.Μ. 61/2011.
9)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή φέροντος οργανισμού κυλικείου πάρκου Αγίου Γεωργίου, Α.Μ. 41/2010.
10)    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: Πλακόστρωση αύλειου χώρου και κατασκευή σκεπάστρων στο 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, Α.Μ. 71/2009.
11)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ Αμπελιών , Α.Μ. 146/2008.
12)    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή του Β.Κ. 597 δημοσίου ακινήτου για την στέγαση του ιστορικού αρχείου Δήμου Γιαννιτσών Α.Μ. 143/2009.
13)    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή της αίθουσας Γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Γιαννιτσών , Α.Μ. 8/2007.
14)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση χώρου και τοποθέτηση αγάλματος Μ. Αλεξάνδρου, Α,Μ. 78/2009
15)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή νέων W.C. στο σχολικό συγκρότημα Πενταπλατάνου, Α.Μ. 110/2009.
16)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγού, Α.Μ. 19/2012.
17)    Γνωστοποίηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών κατασκευής του έργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί  αγωγοί, Α/Μ/ 19/2012.
18)    Έγκριση ή μη της ένστασης του αναδόχου του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων ΔΕ Γιαννιτσών με Α.Μ. 7/2011 κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί επιβολής ποινικής ρήτρας.
19)    Έγκριση γραπτής εντολής σχετικά με το έργο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Ποτάμι – Μπέϊκα Τ.Κ. Παλαιφύτου Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου.
20)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Φιλίππου και Φιλλιπουπόλεως Γιαννιτσών, Α.Μ. 25/2011.
21)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο ΤΔ Γιαννιτσών, Α.Μ. 27/2010.
22)    Έγκριση ή μη της οριστικής παραλαβής του έργου: Προμήθεια -  τοποθέτηση τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων W.C. 2ου Λυκείου Γιαννιτσών.
23)    Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 2013 και 2014 του έργου: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δήμου Πέλλας , με Α.Μ. 97/2011 , αποδοχή ποσού 4.270.000,00 € χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Μακεδονία – Θράκη ΄΄ για το παραπάνω έργο και αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2013.
24)     Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδων αριθμ 540 και 542 της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης στην ΔΕΥΑ Πέλλας.
25)    Ανταλλαγή τμήματος του αριθμ. 344 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πέλλας, εμβαδού 2.276 τ.μ.με ίσης αξίας δημοτική έκταση εκ του αριθμ. 1083 αγροτεμαχίου ( χέρσο) αγροκτήματος Πέλλας και εκ του αριθμ. 2176 αγροτεμαχίου ( χέρσο) αγροκτήματος Πέλλας.
26)    Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας.
27)    Ονοματοδοσία – προσθήκη προσωνυμίας στο 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών.
28)    Διαγραφή οφειλών.
29)    Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
30)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικ. έτους 2013.
31)    Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη Στουγκάρδη Γερμανίας.
32)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Αραβησσού,
33)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων : α) Τ.Κ. Δροσερού, β) Τ.Κ. Αραβησσού.
34)     Αίτηση : 1) της Βασιλικής χήρα Ελευθερίου Γιουψάνη  και 2) του Ταραρά Αδάμ του Χρήστου για αποζημιώσεις  από την πράξη εφαρμογής  της επέκτασης Γιαννιτσών
35)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 5ου, 6ου  και 35ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 1ου,2ου και 7ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
  • Εισηγητής  του 3ου και 4ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
  • Εισηγητής του 26ου και 27ου θέματος ο Δ.Σ κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου, πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  • Εισηγητής από το 28ο θέμα μέχρι και το 34ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Βασίλειος
  • Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 25ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4052 φορές